Een 1000-jarige periode of het 1000-jarig rijk, 2023. Een boeiende en intensieve bijbelstudie en bijbelverklaring over het 1000-jarig rijk van T. van Turennout. Downloaden is gratis. De gebruikte argumenten van deze bijbeluitleg zijn goed na te lopen door de bijbelteksten en voetnoten die erbij staan, te gebruiken.

 

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelstudie en bijbelverklaring

2023: Een boeiende en intensieve bijbelstudie over het 1000-jarig rijk. Downloaden is gratis. De gebruikte argumenten van deze bijbeluitleg zijn goed na te lopen door de bijbelteksten en voetnoten die erbij staan, te gebruiken.

Het 1000-jarig rijk openen (Dit artikel lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met zwart-wit, grot, schets, verven

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel Christenen zijn onzeker over de toekomst. Ook bestaan er vragen en meningsverschillen over een periode van 1000 jaren, die in de Bijbel wordt genoemd.

Wat betekenen die 1000 jaren nu eigenlijk? Moet je die letterlijk nemen of niet? Moeten die 1000 jaren nog komen, wordt daar deze tijd mee bedoeld, of zijn die 1000 jaren al voorbij.

Er zijn ook Christenen die spreken over een 1000-jarig rijk. Volgens hen moet die lange periode nog komen. Eerst komt er bij een 1e terugkomst van de Here Jezus een opname van alle Christenen op aarde naar de hemel. Daarna zal Gods Zoon op deze zondige wereld 1000 jaren regeren in het heilige land. Daar zal welvaart, welzijn en vrede heersen. Daarom wordt die prachtige tijd ook wel het 1000-jarig vrederijk genoemd. Na die tijd komt de grote onderdrukking of grote verdrukking van alle dienaren van God. Daarna zal Jezus Christus voor een 2e keer terugkomen om zijn volgelingen te verlossen.

Gelukkig zullen de Christenen van vandaag die grote onderdrukking niet meemaken. Voor die tijd zullen ze door de Here Jezus bij zijn 1e komst naar de aarde worden opgenomen in de hemel. Voor de dienaren van de Heer ziet de toekomst er goed uit. De 1e komst van de Here Jezus kan op elk moment plaatsvinden!

Toch bestaat er bij deze Christenen over de details veel verschillen. Sommige van hen spreken zichzelf daarbij zelfs tegen. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? Als het niet over een 1000-jarig rijk gaat, waar gaan die 1000 jaren dan wel over?

Over al deze vragen gaat het bovenstaande artikel. Het benadert die 1000 jaren strikt vanuit de hele Bijbel. Daarbij worden bijbelteksten genoemd, zodat elk argument aan de hand van Gods Woord kan worden beoordeeld. Voor veel Christenen zullen er nieuwe antwoorden bij zijn, en zal de uitkomst vernieuwend zijn!

 

 

 

 

Bijbelstudiemenu