DaniŽl, God is rechter, 2024. Een boeiende bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek DaniŽl van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende studie over het hele bijbelboek DaniŽl. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

DaniŽl, God is rechter openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met kleding, persoon, verven, kunst

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de mensen die Hem dienen, al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen daarmee bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via DaniŽlen andere profeten wilde de Here iets van de toekomst aan de gelovige mensen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn.

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Dat begint al met het 2e regeringsjaar van koning Nebukadnezar II(602). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef DaniŽlop. Het bijbelboek begint met het Nieuw-Babylonische rijkvan Nebukadnezar II (604 Ė 562), en eindigt bij het begin van het koningschap van JezusChristus (Dan.2:34,35,44,45). Deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag zo'n 2000 jaren later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Omdat wij veel later leven, en ook in een ander werelddeel wonen, moeten we vooral bij dit bijbelboek rekening houden met die verschillen. Onze blik op de wereld is in meerdere opzichten heel anders. Mensen uit de West-Europese landen hebben onder andere bij het woord koninkrijk een heel ander beeld, dan personen uit vreemde culturen en andere tijden. Door die verschillende kijk op de wereld is er juist bij de uitleg van de dromen en visioenen uit het bijbelboek DaniŽl veel misgegaan. In West-Europa denken we bij het woord koninkrijk aan een land met een koning. Zoín land is meestal een eenheid, waarbij het volk min of meer een nationaal besef heeft, en iemand zich enigszins verbonden voelt met zijn volksgenoten. We vinden, dat het koninkrijk van het volk behoort te zijn, en dat een koning zich dienstbaar op moet stellen. We zien een koninkrijk niet als het bezit van een koning. Dat was echter in de tijd van de Bijbel wťl het geval. Een koning beschouwde een land als zijn eigendom. Het Hebreeuwse en Aramese woord voor koningschap betekent daardoor ook koninkrijk. In die tijd dacht men, dat dit hetzelfde was. Juist daarom waarschuwde God, dat een koning in IsraŽl, niet een koning mocht zijn, als de koningen van de andere volken! We zullen bij de uitleg van de dromen en visioenen van DaniŽl in het Tweestromenland dus eerder aan koningschappen ofwel koningshuizen, dan aan koninkrijken moeten denken!

De Here heeft zijn boodschap in het bijbelboek DaniŽl geopenbaard, zodat zijn dienaren van toen en nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals Hij het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn over de toekomst voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is bovendien belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat het boek DaniŽl in de Bijbel geen los element is. Vooral het bijbelboek Openbaring bouwt er op voort. Zonder het kennen van het bijbelboek DaniŽlis de Openbaring nauwelijks of niet te begrijpen. Veel teksten uit de Bijbel en ook uit DaniŽl worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd.

Men zal ontdekken, hoe teksten van verschillende hoofdstukken nauw met elkaar verbonden zijn. Het bijbelboek DaniŽlis ťťn geheel onderscheiden in veel onderdelen. Het bijbelboek moet worden onderzocht. Gedeelten die aan het einde van het boek staan, zijn nodig om het begin van het bijbelboek beter te kunnen begrijpen.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering van dit bijbelboek zal men ontdekken, hoe mooi het is; ja, hoe een wonderlijke rijkdom erin te vinden is.

 

 

Bijbelstudiemenu