2024: De Openbaring mag niet verborgen blijven. Een actuele bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek de Openbaring van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze grondige bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende en actuele studie over het hele laatste bijbelboek: de Openbaring. Downloaden is gratis. Deze grondige bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

De Openbaring mag niet verborgen blijven openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, poster, kunst, boek

Automatisch gegenereerde beschrijvingVoor veel mensen is het bijbelboek Openbaring een gesloten boek. Vaak wordt het omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Veel Christenen weten niet wat ze met dit boek moeten doen. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van het bijbelboek zelf. Openbaring betekent onthulling. Onthulling van iets dat verborgen is. De toekomst is wel aan de Here, maar soms wil Hij aan de mensen die Hem dienen, al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen daarmee bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van Jezus Christus voorspeld. Via Johannes wil God iets van de toekomst aan zijn dienaren bekend maken.

De schrijver van dit boek moet bekend maken, dat hij de gezalfde Jezus, die gestorven is, weer heeft gezien. De Here Jezus is uit de dood opgestaan. Na die opstandingzal er nog veel gebeuren. Daarover moet Johannes gaan schrijven (Op.1:18,19). Het bijbelboek begint met de opstanding van Jezus Christus, en eindigt bij de schepping van de nieuwe hemelen de nieuwe aarde(Op.21 en 22). Deze periode is al voor een groot deel achter de rug. Wij leven vandaag zo'n 2000 jaren later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

De Here heeft het geopenbaard, zodat zijn dienaren daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals Hij het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Veel profetieŽn uit de Openbaring zijn nog niet in vervulling gegaan. Vooral daarom kan en mag dit bijbelboek voor de Christenen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is bovendien belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat de Openbaring in de Bijbel geen los element is. Het is namelijk de sluitsteen van de Bijbel. Zonder het kennen van de rest van de Bijbel is de Openbaring niet te begrijpen. Veel teksten uit de Bijbel worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd. Zo is het vaak nodig, dat we eerst een gedeelte uit de rest van de Bijbel gaan doornemen, voordat we aan (een deel van) een hoofdstuk uit de Openbaring kunnen beginnen.

Men zal ontdekken hoe teksten van verschillende hoofdstukken nauw met elkaar verbonden zijn. Het is ťťn geheel onderscheiden in veel onderdelen. Zo is het ook ťťn Openbaring, en geen Openbaringen, zoals het boek vaak ten onrechte wordt genoemd. Dit bijbelboek moet worden onderzocht. Gedeelten die aan het einde van het boek Openbaring staan, zijn nodig om het begin van het bijbelboek beter te kunnen begrijpen.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering van dit bijbelboek zal men ontdekken, hoe mooi het is; ja, hoe een wonderlijke rijkdom erin te vinden is.

 

Bijbelstudiemenu