De besnijdenis, de doop en de wedergeboorte, 2017. Een boeiende en intensieve bijbelstudie en bijbelverklaring over de doop van T. van Turennout. Downloaden is gratis. De gebruikte argumenten van deze bijbeluitleg zijn goed na te lopen door de bijbelteksten die erbij staan, te gebruiken.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelstudie en bijbelverklaring

2017: Een boeiende en intensieve bijbelstudie over de doop. Downloaden is gratis. De gebruikte argumenten van deze bijbeluitleg zijn goed na te lopen door de bijbelteksten die erbij staan, te gebruiken.

De besnijdenis, de doop en de wedergeboorte openen (Dit artikel lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met verven, person, tekening, kleding

Automatisch gegenereerde beschrijvingBij veel Christenen bestaan er vragen en meningsverschillen over de doop:

Wanneer mag iemand worden gedoopt, en wat betekent dopen nu eigenlijk?

Je hebt allerlei soorten benamingen zoals volwassenendoop en kinderdoop, geloofsdoop en verbondsdoop, en grootdoop en babydoop. Wat betekenen al die verschillen?

Waarom spreken veel kerkgenootschappen over kinderdoop, terwijl er vrijwel uitsluitend babyís worden gedoopt? Is kinderdoop dan hetzelfde als babydoop?

Is de doop van Johannes de Doper hetzelfde als de doop van Jezus, of de doop met de Heilige Geest?

Wat heeft de doop met de besnijdenis of de wedergeboorte te maken?

Met al deze vragen zal de lijst nog lang niet compleet zijn. Het bovenstaande artikel benadert de doop strikt vanuit de Bijbel. Daarbij worden bijbelteksten genoemd, zodat elk argument aan de hand van Gods Woord kan worden beoordeeld. Voor veel Christenen zullen er nieuwe antwoorden bij zijn, en zal de conclusie vernieuwend zijn!

 

 

Bijbelstudiemenu