EzechiŽl, God maakt sterk, 2024. Een actuele bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek EzechiŽl van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende en actuele studie over het hele bijbelboek EzechiŽl. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

EzechiŽl, God maakt sterk openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, kunst, poster, verven

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan de Here, maar soms wil Hij aan zijn dienaren al iets daarvan laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via EzechiŽlen andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat begon al op het moment dat EzechiŽldoor God als profeetwerd aangesteld (593). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef EzechiŽl op. Het bijbelboek begint tijdens de opkomst van het Nieuw-Babylonische rijk, en eindigt bij de bekering van het volk IsraŽl (Ezech.1:2,3, 36 en 37). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2600 jaren later dan de profeet EzechiŽl. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Veel profetieŽn zijn al in vervulling gegaan. De pracht en praal van de stad Tyrusis verdwenen (Ezech.26-28:19). Van de Ammonieten, Moabieten, Edomietenen Filistijnenis niets meer over (Ezech.25). Deze volken zijn grotendeels uitgeroeid, en de restanten daarvan zijn opgegaan in andere volken.

God heeft het geopenbaard, zodat zijn dienaren van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat, zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we ook zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat het bijbelboek EzechiŽlin de Bijbel geen los element is. Vooral het bijbelboek Openbaring bouwt er op voort. Zonder het kennen van dit bijbelboek is de Openbaring veel moeilijker te begrijpen. Veel teksten uit de Bijbel en ook uit EzechiŽl worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering zal men ontdekken hoe mooi dit boek is.

 

 

Bijbelstudiemenu