Habakuk, de omhelsde, 2020. Een boeiende bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek Habakuk van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2020: Een boeiende studie over het hele bijbelboek Habakuk. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Habakuk, de omhelsde openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Habakuken andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn.

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst ging gebeuren. Dat begon in 605 voor Christus met de verovering van Jeruzalem door de Babylonische kroonprins Nebukadnezar II(604 Ė 562). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Habakukop. Het bijbelboek begint met de onderdrukking van de Joden door ChaldeeŽn, en eindigt met de ondergang van het Babylonische rijken de verwoesting van de stad Babylon.

Deze periode is al achter de rug. In 538 voor Christus werd het Babylonische rijkdoor de Perzische koning Kores II(559/38 Ė 529) veroverd. De stad Babelwerd na een opstand in 521 voor Christus door koning Darius I(522 Ė 485) zwaar gestraft, en gedeeltelijk ontmanteld. Later werd Babel door de Perzische koning Xerxes I(485 Ė 465) van zijn (tempel)schatten beroofd. Tijdens de regering van Alexander de Grote(336/2 - 323) kwam er een kort herstel, maar na zijn dood liep de stad Babel leeg door oorlogen en opstanden. Het werd een puinhoop, en een puinhoop is het nog steeds. Wij leven vandaag ongeveer 2620 jaren na het optreden van de profeet Habakuk. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

God heeft de profetieŽn gegeven, opdat de gelovigen van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals God het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we ook zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

 

 

Bijbelstudiemenu