Haggaï, feest van Jahweh, 2019. Een boeiende bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek Haggaï van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

 

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2019: Een boeiende studie over het hele bijbelboek Haggaï. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Haggaï, feest van Jahweh openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, poster, persoon, boek

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieën in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van Jezus Christus voorspeld. Via Haggaï en andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst ging gebeuren. Dat begon in het tweede regeringsjaar van koning Darius I (520). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Haggaï op. Het bijbelboek begint met het Perzische rijk tijdens koning Darius I (521 - 485), en eindigt bij de hemelvaart van Jezus Christus. Vanaf dat moment werd Hij de eeuwige koning (Dan.7:13,14, Hand.1:2-9). Deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2000 jaar later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

God heeft de profetieën gegeven, opdat de gelovigen van toen en nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieën voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we van God houden, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we ook zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

 

 

Bijbelstudiemenu