Het Evangelie via de apostel MatteŁs, 2024. Een boeiende bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek MatteŁs van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende studie over het hele bijbelboek MatteŁs. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Het Evangelie via de apostel MatteŁs openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met kunst, boek, verven, grot

Automatisch gegenereerde beschrijvingMet het Evangelie van MatteŁs begint het 2e deel van de Bijbel: het Nieuwe Testament, ofwel het Nieuwe Verbond. Dit bijbelboek beschrijft het leven van de Here Jezus vanaf zijn geboorte, en het eindigt met zijn opstanding uit de dood en zijn verschijningen aan zijn discipelen. Aan hen geeft Jezus de Gezalfde de opdracht om de mensen van alle volken op te roepen een discipel van Hem te worden, en iedereen die aan die oproep gehoor geeft, in water te dopen in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Het boek MatteŁs is echter meer dan een gewone beschrijving van het leven van de Heiland en de wijze lessen die Hij aan de mensen heeft gegeven. Het vertelt deze geschiedenis met een profetisch inzicht. De apostel MatteŁs wilde daarmee de boodschap van God doorgeven. Hij schreef alleen dat op, wat daarvoor nodig is. Deze boodschap bevat ook profetieŽn over de toekomst. Dit alles is bedoeld om mensen op te bouwen, te onderwijzen, te waarschuwen en te bemoedigen. Hoewel het boek MatteŁs in het verre verleden is geschreven, is het ook vandaag nog van grote betekenis.

De Here heeft zijn boodschap in dit bijbelboek bekend laten maken, zodat de mensen die Hem willen dienen, daar veel aan (kunnen) hebben. We kunnen daardoor God (beter) leren kennen, en op een goede en verstandige manier leren leven. De hemelse Vader wil, dat we voor altijd gelukkig zullen worden.

Ook kunnen we in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De Almachtige in de hemel heeft de gebeurtenissen in de wereld in zijn hand. Hij leidt alles naar zijn doel. Kijk maar, het gaat zoals Jezus het aan ons heeft verteld. We kunnen en moeten ons voorbereiden op de toekomst. Mede daarom is het erg belangrijk om de inhoud van het boek MatteŁs zo goed mogelijk te begrijpen. Dat is bovendien van grote betekenis voor ons gebed.

Soms is het bestuderen van een bijbelgedeelte erg moeilijk. Daarbij moeten we niet vergeten, dat Gods hulp hierbij van doorslaggevend belang is. Het onderzoeken van het bijbelboek MatteŁs is zeker de moeite waard. Tijdens de bestudering zal men ontdekken, hoe groot de rijkdom is, die men in dit boek kan vinden. 

 

Bijbelstudiemenu