Hosea, redder, 2019. Een boeiende bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek Hosea van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2019: Een boeiende studie over het hele bijbelboek Hosea. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Hosea, redder openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Veel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent de Here alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de mensen die Hem dienen, al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen daarmee bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Hoseaen andere profeten wilde de Here iets van de toekomst aan de gelovige mensen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat begint al tijdens de regering van koning Jerobeam II(783 Ė 748) van het TienstammenrijkIsraŽl en koning Uzzia (785 Ė 733) van het TweestammenrijkJuda. Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Hoseaop. Het bijbelboek begint tijdens de opkomst van het Assyrische rijk, en eindigt bij de bekering van het volk IsraŽl (Hos.1:10-12, 2:13-22, 3:5, 5:15, 6:1-3, enz.). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2750 jaren later dan de profeet Hosea. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Veel profetieŽn zijn al in vervulling gegaan. Het TienstammenrijkIsraŽl en het TweestammenrijkJudazijn beide in ballingschap gegaan. Het land van IsraŽl werd van zijn mensen beroofd (2Kon.17:1-23, 25:1-26, Hos.8:14, 9:1-17, 10:14,15, 11:6, 14:1). Toen de Joden na de bevrijding uit de ballingschap de hemelse Vader nog niet gehoorzaamden, werden ze onder de volken verstrooid.

De Here heeft het geopenbaard, zodat zijn dienaren van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. Kijk maar, het gaat zoals Hij het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is bovendien belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat het bijbelboek Hosea in de Bijbel geen los element is. Andere bijbelboeken bouwen er op voort. Zonder het kennen van het bijbelboek Hoseais de rest van de Bijbel minder goed te begrijpen. De bijbelboeken vullen elkaar aan. Sommige teksten uit Hosea worden in andere delen van de Bijbel geciteerd of aangehaald (Hos.10:8b, Luk.23:30, Op.6:16a). Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd.

Men zal ontdekken hoe teksten van verschillende hoofdstukken nauw met elkaar verbonden zijn. Het bijbelboek Hoseais ťťn geheel onderscheiden in veel onderdelen. Het bijbelboek moet worden onderzocht.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering zal men ontdekken, hoe mooi dit boek is.

 

Bijbelstudiemenu