Jeremia, Jahweh sticht, 2024. Een actuele bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek Jeremia van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een actuele studie over het hele bijbelboek Jeremia. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Jeremia, Jahweh sticht openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met kunst, verven, mythologie, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Jeremiaen andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn.

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst ging en gaat gebeuren. Dat begon al tijdens het 13e regeringsjaar van koning Josia (640 - 609) van het Tweestammenrijk Juda (Jer.1:1,2, 25:3). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat liet Jeremia zijn vriend Baruch opschrijven (Jer.36:1,2,4,27-32). Het bijbelboek Jeremia begint tijdens de neergang van het Assyrische rijk. Het eindigt met de bekering en verlossing van het volk IsraŽl (Jer.3:14-18,22-4:3, 23:3-8, 31, 33). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2570 tot 2640 jaren later dan de profeet Jeremia. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die zijn gebeurd. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Veel profetieŽn zijn al in vervulling gegaan. Jeremia voorspelde, dat het volk IsraŽl en de bekende volken uit die tijd 70 jaren lang dienstbaar zouden zijn aan de koning van Babel (Jer.25:11,12, 29:10). In 608 voor Christus schakelde de Babylonische kroonprins Nebukadnezar zijn laatste Assyrische tegenstander uit. Vanaf 608 tot en met 538 voor Christus waren de volken onder de dreiging of het juk van Babel. In 538 kwam aan die dienstbaarheid een einde. Dit gebeurde toen de Perzische koning Kores II (559 - 529) het laatste bolwerk van het Babylonische rijk veroverde.

Ook Jeremiaís profetieŽn over de volken zijn uitgekomen (Jer.46-51). Egypte is twee keer door koning Nebukadnezar II (604 Ė 562) veroverd (Jer.46). In 581 voerde de Babylonische koning oorlog met farao Hofra (588 Ė 568), en in 568 met farao Amasis (568 - 526). Van de Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Edomieten en Elamieten is helemaal niets meer over (Jer.47 49:22, 47:34-39). Deze volken zijn grotendeels uitgeroeid, en de restanten daarvan zijn opgegaan in andere volken. Na de veldslag in 605 bij Karchemis heeft koning Nebukadnezar II ook Damascus veroverd (Jer.49:23-27). Hij heeft eveneens een grote strooptocht tegen de Arabische stammen ondernomen (Jer.49:28-33). Ten slotte is ook het Babylonische rijk vanuit het noorden veroverd, en de hoofdstad Babel is voor eeuwig verwoest (Jer.50 en 51).

Vanuit het bijbelboek Jeremia kunnen we begrijpen, waarom eeuwen later de Here Jezus in het zand schreef. Het grote wonder daarbij was, hoe Hij dat deed. De schijnvromen die het bijbelboek Jeremia natuurlijk heel goed kenden, dropen vanaf de oudsten ťťn voor ťťn af (Joh.8:1-11).

God heeft dit alles geopenbaard, zodat de gelovigen van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. Kijk maar, het gaat zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Het is wel een moeilijke materie, maar het is zeker de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite gekregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering zal men ondanks alle sombere waarschuwingen en vermaningen ontdekken, hoe mooi ook dit bijbelboek is, want er blijft hoop en zekerheid voor de toekomst!

 

 

Bijbelstudiemenu