Jesaja, Jahweh redt, 2024. Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Jesaja van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een actuele studie over het hele bijbelboek Jesaja. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Jesaja, Jahweh redt openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met kunst, tekst, buitenshuis, zwart-wit

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan de Here, maar soms wil Hij aan zijn dienaren al iets daarvan laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Jesajaen andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst ging en gaat gebeuren. Dat begon al tijdens het laatste regeringsjaar van koning Uzzia(785 - 733) van het TweestammenrijkJuda (Jes.1:1, 6:1,8-12). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Jesajaop (Jes.8:16, 30:8). Het bijbelboek Jesaja begint bij de opkomst van het Assyrische rijk. Het eindigt met de bekering en verlossing van het volk IsraŽl (Jes.4:2-6, 11:11-16), het laatste oordeel van God (Jes.2:4,19,21, 9:3,4, 11:3b-5) en de nieuwe hemel en nieuwe aarde (Jes.2:1‑5, Jes.9:6, 66:22,23). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2700 tot 2740 jaren later dan de profeet Jesaja. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die zijn gebeurd. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Veel profetieŽn van Jesaja zijn al in vervulling gegaan. In 725 trokken de legers van de Assyrische koning het Tienstammenrijk door. Ze namen mensen gevangen, en deporteerden die naar AssyriŽ. Na een belegering van 3 jaren veroverde koning Sargon II(722 ‑ 705) in 722 de hoofdstad Samaria. Toen werd de rest van het Tienstammenrijk naar AssyriŽ gedeporteerd (2Kon.17:5,6, Jes.5).

Het Tweestammenrijk Juda is door de Assyrische legers verscheidene keren onder de voet gelopen. Omstreeks 681 veroverde koning Esarhaddon(681 Ė 669) zelfs Jeruzalem. Hij nam de slechte Joodse koning Manasse(697 Ė 642) gevangen, en liet hem aan haken naar Babelbrengen (2Kron.33:1-16).

In al die tijd bekeerde het overgrote deel van de Joden van het Tweestammenrijk Juda zich niet. In 605 en 597 had de Babylonische koning Nebukadnezar II (604 Ė 562) het Tweestammenrijk al veroverd. Daarna kwamen de Joden opnieuw in opstand tegen deze koning, maar ze bekeerden zich niet tot God. Toen kwam de straf. In 587 heroverde Nebukadnezar II het Tweestammenrijk. Hij voerde het overgrote deel van het Joodse volk in ballingschap naar Babel. De stad Jeruzalem en de tempel werden verwoest (2Kon.25:1‑21, 2Kron.36:11‑21, Jes.3).

De profeet Jesaja voorspelde ook de verlossing van de IsraŽlieten door een zekere koning Kores (Jes.44:21‑28, 45:1-7). Dat is eveneens in vervulling gegaan. De Here bevrijdde zijn volk uit de ballingschap door middel van de Perzische koning Kores II (559/38 ‑ 529) (2Kron.36:22,23, Ezra 1:1-4, 5:13-17, 6:3).

Ook het lijden en sterven van de Here Jezus voor alle zonden van de mensheid is al eeuwen voor die tijd door de profeet Jesaja voorspeld (Jes.53, Joh.12:38, Hand.8:28-33).

God heeft dit alles geopenbaard, zodat zijn dienaren van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. Kijk maar, het gaat zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we bovendien zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Het is wel een moeilijke materie, maar het is zeker de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering van dit bijbelboek zal men ontdekken, hoe mooi het is.

 

 

Bijbelstudiemenu