JoŽl, Jahweh is God, 2019. Een boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek JoŽl van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2019: Een boeiende studie over het hele bijbelboek JoŽl. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

JoŽl, Jahweh is God openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, paard, poster, verven

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de mensen die Hem dienen, al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen daarmee bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via JoŽlen andere profeten wilde de Here iets van de toekomst aan de gelovige mensen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn.

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Dat begint al in de eerste helft van 5e eeuw voor Christus. Daarna zou en zal er nog veel gebeuren. Dat schreef JoŽlop. Het bijbelboek opent met de beschrijving van een sprinkhanenplaag(JoŽl 1:2-2:17), en eindigt bij het eeuwige rijk van JezusChristus op de nieuwe aarde (JoŽl 3:9‑18). Die periode is voor een groot deel al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2500 jaren later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

De Here heeft het geopenbaard, zodat zijn dienaren van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat, zoals Hij het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is bovendien belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat het boek JoŽl in de Bijbel geen los element is. Het bijbelboek Openbaring bouwt er op voort. Zonder het kennen van het bijbelboek JoŽlis de Openbaring minder goed te begrijpen. Veel teksten uit de Bijbel en ook een gedeelte uit JoŽl worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd.

Men zal ontdekken, hoe teksten van verschillende hoofdstukken uit de Bijbel nauw met elkaar verbonden zijn. Het bijbelboek JoŽlmoet worden onderzocht, zodat we mede daardoor de hele Bijbel beter kunnen begrijpen.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering van dit bijbelboek zal men ontdekken, hoe mooi het is.

 

Bijbelstudiemenu