Jona, duif, 2020. Een boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Jona van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

 

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2020: Een boeiende studie over het hele bijbelboek Jona. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Jona, duif openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Veel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Met het bijbelboek Jona valt dat juist heel erg mee. Hoewel het een profetisch boek is, lijkt het meer op een verhaal, waarin ook profetieën en wonderen voorkomen. Het laat juist zien, dat er tussen profetie en het beschrijven van geschiedenis een nauw verband bestaat.

Het bijbelboek Jona is echter niet alleen maar opgeschreven om het mooie verhaal, dat dan helaas een beetje abrupt schijnt te eindigen. Het gaat om de bedoeling van dit bijbelboek voor die tijd, en voor ons. Via Jona wilde God iets van de toekomst aan ongelovigen én gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Dat begon in dit bijbelboek ongeveer 795 voor Christus. Toen voorspelde Jona de verwoesting van de grote stad Ninevé in het Assyrische rijk. Dat schreef Jona op. Het bijbelboek vermeldt ook, dat die profetie in eerste instantie niet uitkwam, omdat de inwoners en de koning van Ninevé zich van hun slechte daden bekeerden.

Dat bleef zo, totdat de wrede Tiglatpileser III (745 ‑ 727) via een staatsgreep aan de macht kwam. Deze koning en zijn opvolgers gebruikte de Here als een stok om de ongehoorzame Israëlieten en andere volken mee te slaan (Jes.10:5, 14:29). Daarna kwam alsnog Gods straf voor de grote stad Ninevé en het Assyrische rijk. Ninevé werd in 612 voor Christus ingenomen en verwoest. De stad is nooit meer herbouwd. Het is nog steeds een puinhoop. Het is een ruïnestad in het huidige Irak bij de plaats Mosoel.

Deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2800 jaren later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

God heeft het bijbelboek Jona gegeven, opdat de gelovigen van toen en van nu er wat aan hebben. Daarin wil Hij laten zien, wie Hij is, wat Hij wil, en wat Hij voor ons belangrijk vindt. We moeten achterhalen, wat de bedoeling van dit bijbelboek was voor die tijd, en vervolgens moeten we onderzoeken, wat de betekenis is voor ons. Daarom moeten we dit bijbelboek grondig lezen en bestuderen. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we weten, wie Hij is, wat Hij wil, en wat Hij voor ons belangrijk vindt. Het is ook nodig voor ons gebed, en het ontstaan en verdiepen van een goede en persoonlijke relatie met Hem. Zo leren we bovendien zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken.

 

 

 

Bijbelstudiemenu