Klaagliederen van Jeremia, 2020. Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Klaagliederen van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en daardoor prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2020: Een actuele studie over het hele bijbelboek Klaagliederen. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en daardoor prettig om te lezen.

Klaagliederen van Jeremia openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met kunst, verven, mythologie, Menselijk gezicht

Automatisch gegenereerde beschrijvingAls er een God is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Hoe kan de Here dat toelaten? Het bijbelboek Klaagliederen gaat over een vraag die daar erg op lijkt: ďWaardoor is er zoveel ellende in de wereld?Ē Wat is de oorzaak daarvan? Dit maakt het bijbelboek erg actueel voor de tijd van vandaag.

Het bijbelboek Klaagliederen gaat over de verovering van het Tweestammenrijk Juda en de hoofdstad Jeruzalem in 586 voor Christus. Het Joodse rijk werd veroverd door de soldaten van de Babylonische koning Nebukadnezar II (604 Ė 562). De meeste Joden die dit drama overleefden, werden naar BabyloniŽ gedeporteerd.

In het bijbelboek Klaagliederen staan 5 liederen waarin deze gebeurtenis en de periode daarna aan de orde komen. Daarin wordt niet alleen geklaagd over deze verschrikkelijke ellende en de gruwelijke gevolgen daarvan. De dichter bidt ook tot God, en stelt de vraag naar de oorzaak van deze ellende centraal. Daaruit volgt de conclusie dat er vooral over ťťn ding echt moet worden geklaagd: de zonde (Klaag.3:39). De (structurele) zonde van de mens is de oorzaak van alle ellende in de wereld. Daar is God niet verantwoordelijk voor. Daarom roept de profeet Jeremia zijn volksgenoten op om zich te bekeren.

Na de bekering vertrouwt de dichter erop, dat de Here zijn volk zal verlossen. Hij weet, dat zo zeker, omdat God in een openbaring dat zelf aan zijn profeet heeft beloofd (Klaag.4:22). In de laatste verzen van het bijbelboek daagt Jeremia de Here uit om zijn beloften waar te maken.

De schrijver van dit bijbelboek moest een gids zijn voor zijn radeloze volksgenoten. Hij moest ook bekend maken, wat er in de toekomst ging en gaat gebeuren. Jeremia begon al met zijn werk als profeet tijdens het 13e regeringsjaar van koning Josia (640 - 609) van het Tweestammenrijk Juda (Jer.1:1,2, 25:3). Het bijbelboek Klaagliederen begint tijdens de verovering van het Tweestammenrijk Juda en de hoofdstad Jeruzalem. Het eindigt met de verlossing van het volk IsraŽl. In de toekomst zal de Here zijn volk beschermen, zodat het niet meer in ballingschap zal gaan (Klaag.4:22a).

Wij leven vandaag ongeveer 2570 tot 2640 jaren later dan de profeet Jeremia. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die zijn gebeurd. Zo kunnen we lessen trekken uit de geschiedenis en het bijbelboek Klaagliederen. Zo kunnen we de oorzaak van alle ellende achterhalen, en met die kennis bidden om Gods hulp.

Het is wel een weerbarstige materie, maar het is zeker de moeite waard. Het is weerbarstig, omdat de mens gehoorzaam moet leren buigen voor de wetten van God. Pas als hij of zij dat doet, dan zal die mens leren met hoeveel liefde de hemelse Vader deze wetten heeft gemaakt. Als een mens zich bekeert, en deze wetten naleeft, dan wordt hij pas echt gelukkig. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite gekregen. Zo is het ook hier. Ondanks alle verschrikkelijke gebeurtenissen en alle verzen waarin wordt geklaagd, zal men tijdens de bestudering ontdekken, hoe rijk de boodschap van dit bijbelboek is, want er blijft hoop en zekerheid voor de toekomst!

 

Bijbelstudiemenu