Maleachi, boodschapper van Jahweh, 2023. Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Maleachi van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2023: Een boeiende en actuele studie over het hele bijbelboek Maleachi. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Maleachi, boodschapper van Jahweh openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, kunst, boek, zwart-wit

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Maleachien andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst ging gebeuren. Dat begon rond de tijd van Nehemiaís 2e komst in Jeruzalem(432). Het bijbelboek begint met het Perzische rijk tijdens de regering van koning Artaxerxes I (465 - 424), en eindigt bij de komst van de profeet Eliavlak voordat JezusChristus terugkomt. Deze periode is voor een groot deel al achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2400 jaren later dan de profeet Maleachi. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

God heeft de profetieŽn gegeven, zodat de gelovigen van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we ook zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

 

Bijbelstudiemenu