Micha, wie is aan Jahweh gelijk? 2024. Een boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Micha van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende studie over het hele bijbelboek Micha. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Micha, wie is aan Jahweh gelijk? openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met poster, kunst, tekening, verven

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil God aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Michaen andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moet bekend maken, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat begint al tijdens de regering van koning Jotam(733 Ė 732) van het TweestammenrijkJuda. Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Michaop. Het bijbelboek begint tijdens de bloeiperiode van het Assyrische rijk, en eindigt bij de berechting van mensen die God niet willen dienen (Mi.7:16,17). Daarna zal de oude schepping vergaan (2Petr.3:10-13). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2750 jaren later dan de profeet Micha. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Veel profetieŽn zijn al in vervulling gegaan. Het TienstammenrijkIsraŽl en het TweestammenrijkJuda zijn beide in ballingschap gegaan (2Kon.17:1-23, 25:1-26, Mi.1:6,7, 3:12, 6:16b), en de Messiasis in Betlehemgeboren (Mi.5:2). Toen de Joden na de bevrijding uit de ballingschap God nog niet gehoorzaamden, werden ze onder de volken verstrooid.

God heeft het geopenbaard, opdat de gelovigen van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. Kijk maar, het gaat zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we ook zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat het bijbelboek Micha in de Bijbel geen los element is. Andere bijbelboeken bouwen er op voort. Zonder het kennen van het bijbelboek Michais de rest van de Bijbel minder goed te begrijpen. De bijbelboeken vullen elkaar aan. Als uit Micha ergens anders in de Bijbel een tekst wordt geciteerd of aangehaald (Mi.7:6, Mat.10:35,36, Luk.12:53), is dat geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd.

Men zal ontdekken hoe teksten van verschillende hoofdstukken nauw met elkaar verbonden zijn. Het bijbelboek Michais ťťn geheel onderscheiden in vele onderdelen. Het bijbelboek moet worden onderzocht.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering zal men ontdekken, hoe mooi dit boek is.

 

Bijbelstudiemenu