2020: Obadja, dienaar van Jahweh. Een boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het bijbelboek Obadja van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2020: Een boeiende studie over het bijbelboek Obadja. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Obadja, dienaar van Jahweh openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Obadjaen andere profeten wilde de Here iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moest bekend maken, wat er in de toekomst ging gebeuren. Dat begon kort na 554 voor Christus in de 2e helft van de Joodse ballingschap in Babel. Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Obadjaop. Het bijbelboek vermeldt de verovering van Jeruzalemin 586, en eindigt bij de vernietiging van het rijk van de Edomietenen alle andere vijandige volken die deelnamen aan de plundering en verwoesting van IsraŽls hoofdstad. Deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2600 jaren later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

De Here heeft de profetieŽn gegeven, zodat de gelovigen van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. Kijk maar, het gaat zoals God het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovige mensen niet verborgen blijven. Als we de Here liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

 

 

Bijbelstudiemenu