Psalmen, profetische liederen, 2024. Boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het bijbelboek Psalmen van T. van Turennout.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende en actuele studie over het hele bijbelboek Psalmen. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Psalmen, profetische liederen openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

Psalmen zijn prachtige liederen. In een berijmde vorm worden ze (nog steeds) vaak in allerlei kerkelijke gemeenten gezongen. Psalmen zijn echter geen gewone mooie liederen, maar prachtige profetische liederen. Daarin geven profeten de boodschap door, die ze van God hebben gekregen (2Pet.1:21). Deze openbaringen van de Here zijn niet vaag, en ze gaan niet alleen over de toekomst. Heel concreet gaan ze over het toenmalige heden, waarbij altijd de blik naar de toekomst was en is gericht. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om mensen op te bouwen, te onderwijzen, te waarschuwen en te bemoedigen. Hoewel de psalmen in het verre verleden zijn gedicht, zijn ze ook vandaag nog van grote betekenis.

Dit bijbelboek bevat erg belangrijke wijze lessen die voor alle tijden actueel blijven. Dat begint al bij het eerste lied. In die psalm kun je meteen eveneens ontdekken, dat de blik naar de toekomst is gericht. Daarom is het niet zo vreemd, dat gedeelten uit deze liederen in de rest van de Bijbel dikwijls worden aangehaald of geciteerd. Dit gebeurt ook bij profetieŽn in de psalmen die later in vervulling zijn gegaan. Vooral bij psalmen over de messias (= gezalfde) Jezus is dat het geval. Bovendien staan er profetieŽn in dit bijbelboek die nog niet, of nog niet volledig zijn vervuld. Psalm 110 is daarvan een heel duidelijk voorbeeld.

God heeft zijn boodschap in het bijbelboek Psalmen geopenbaard, zodat de gelovigen van toen en van nu daar veel aan (kunnen) hebben. Onverstandige beslissingen kunnen we daardoor vermijden. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De hemelse Vader heeft de gebeurtenissen in de wereld in zijn hand. Hij leidt alles naar zijn doel. Kijk maar, het gaat zoals de Here het aan ons heeft voorspeld. We kunnen en moeten ons voorbereiden op de toekomst. Daarom is het erg belangrijk om de inhoud van de psalmen zo goed mogelijk te begrijpen. Dat is even≠eens belangrijk voor ons gebed.

Soms is het bestuderen van een psalm erg moeilijk. Daarbij moeten we niet ver≠geten, dat Gods hulp tijdens de bijbelstudie van doorslaggevend belang is. Het onderzoeken van het bijbelboek Psalmen is zeker de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering zal men echter ont≠dekken, hoe mooi (ook) dit boek is, ja hoe een wonderlijke en verrassende rijkdom erin te vinden is.

Bijbelstudie

 

Bijbelstudiemenu