Zacharia, Jahweh gedenkt, 2024. Een actuele bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Zacharia van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2024: Een boeiende en actuele studie over het hele bijbelboek Zacharia. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Zacharia, Jahweh gedenkt openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met boek, verven, kunst, schets

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak wordt het omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil God aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Zachariaen andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moet bekend maken, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat begint in het 2e regeringsjaar van koning Darius Ide Pers (520). Daarna zal er nog veel gebeuren. Dat schreef Zachariaop. Het bijbelboek begint met het Perzische rijk tijdens Darius I (521 - 485), en eindigt bij het rijk van JezusChristus (Zach.1:1, 14:9). Deze periode is al voor een grootste deel achter de rug. Wij leven vandaag ruim 2500 jaar later. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

God heeft de profetieŽn gegeven, opdat de gelovigen van toen en nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. De overwinning is aan ons. Kijk maar, het gaat zoals God het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Als we dat allemaal willen, dan zullen we de Bijbel zelf aan het woord moeten laten. We zullen dan zien, dat het bijbelboek Zachariain de Bijbel geen los element is. Vooral het bijbelboek Openbaring bouwt er op voort. Zonder het kennen van het bijbelboek Zacharia is het laatste bijbelboek veel moeilijker te begrijpen. Veel teksten uit de Bijbel en ook uit Zacharia worden in de Openbaring letterlijk geciteerd of aangehaald. Dat is geen simpele herhaling, want aan de oorspronkelijke betekenis van zo'n bijbeltekst wordt een nieuwe toegevoegd.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens het moeilijke werk zal men ontdekken hoe mooi dit boek is, en wat voor een wonderlijke rijkdom erin te vinden is.

 

Bijbelstudiemenu