Zefanja, Jahweh heeft bewaard, 2020. Een boeiende bijbelstudie en bijbelverklaring over het hele bijbelboek Zefanja van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Bijbelstudiemenu

 

Bijbelverklaring(bijbelverklaring en bijbelstudie)

2020: Een boeiende studie over het hele bijbelboek Zefanja. Downloaden is gratis. Deze bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.

Zefanja, Jahweh heeft bewaard openen (Dit boek lezen, printen of opslaan).

 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijvingVeel mensen vinden profetische boeken of bijbelgedeelten erg moeilijk. Vaak worden ze omzeild, omdat men er toch niet mee uit de voeten kan. Je kunt er schijnbaar alle kanten mee op. Er zijn zo veel meningen over. Bovendien is de toekomst voor ons verborgen. De toekomst weet, en kent God alleen.

Toch is dit niet de bedoeling van de profetieŽn in de Bijbel. De toekomst is wel aan God, maar soms wil Hij aan de gelovigen al iets van de toekomst laten zien. Hij wil hen zo bemoedigen om in moeilijke tijden het geloof te versterken. Zo werd ook in het Oude Testament steeds weer de komst van JezusChristus voorspeld. Via Zefanjaen andere profeten wilde God iets van de toekomst aan de gelovigen van toen bekend maken. Dat kan voor ons nog van grote betekenis zijn

De schrijver van dit boek moet bekend maken, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat begint al tijdens de regering van koning Josia(640 ‑ 609) van het TweestammenrijkJuda (Zef.1:1). Daarna zou er nog veel gebeuren. Dat schreef Zefanjaop. Het bijbelboek begint tijdens de neergang van het Assyrische rijk, en de opkomst van het Nieuw-Babylonische rijk. Het eindigt met de bekering en verlossing van het volk IsraŽl (Zef.3:10-20), en het laatste oordeel van God (Zef.2:11, 3:8). Een groot deel van deze periode is al achter de rug. Wij leven vandaag ongeveer 2650 jaren later dan de profeet Zefanja. Het is belangrijk om Gods hand te kunnen zien in al de dingen die gebeurd zijn. Zo kunnen we vanuit dat perspectief zien, wat er gebeurt, en wat er nog zal gebeuren.

Veel profetieŽn zijn al in vervulling gegaan. Het TweestammenrijkJuda en de hoofdstad Jeruzalemis door vijandelijke legers veroverd (2Kon.25:1-21, Zef.1:10-17). Toen de Joden na de bevrijding uit de ballingschap God nog niet gehoorzaamden, werden ze onder de volken verstrooid. Ook zijn de Filistijnen, Ammonieten, Moabietenen de AssyriŽrs verdwenen, en van de stad Ninevťis niets meer over (Zef.2).

God heeft het geopenbaard, opdat de gelovigen van toen en van nu daar wat aan hebben. We kunnen in moeilijke tijden bemoedigd zijn. Kijk maar, het gaat zoals de Here het ons heeft voorspeld. We moeten ons ook kunnen voorbereiden op de dingen die gaan komen. Daarom kunnen en mogen profetieŽn voor de gelovigen niet verborgen blijven. Als we God liefhebben, dan willen we Hem zoveel mogelijk kennen. Dan willen we eveneens zijn plannen kennen, die Hij aan ons bekend wil maken. Dat is ook belangrijk voor ons gebed.

Men zal ontdekken hoe teksten van verschillende hoofdstukken met elkaar verbonden zijn. Het bijbelboek Zefanjais ťťn geheel onderscheiden in verschillende onderdelen. Het bijbelboek moet vanuit die context worden onderzocht.

Het is een moeilijke materie. Het is echter de moeite waard. Veel zaken die de moeite waard zijn, worden meestal met moeite verkregen. Zo is het ook hier. Tijdens de bestudering zal men ontdekken, hoe mooi ook dit bijbelboek is.

 

 

Bijbelstudiemenu